Фрески в Орле

Размер по каталогу: 5х3 м Цена 3900 руб./кв.м
Размер 5,2 х 2,7 м. Материал фрески Perla.
Размер 5 х 3 м. Материал фрески Perla.
Размер 4,5 х 3 м. Материал фрески Perla.
Размер по каталогу: 5x2,7 м Цена 3900 руб./кв.м
Размер по каталогу: 4 x 2,7 м Цена 3900 руб./кв.м
Размер 4,5х3 м. Материал фрески - Merletto. Цена 3900 руб./кв.м
Размер 4,5х3 м. Материал фрески - Merletto. Цена 3900 руб./кв.м
Размер 4,5х3 м. Материал фрески - Merletto. Цена 3900 руб./кв.м
Размер 4,5х3 м. Материал фрески - Merletto. Цена 3900 руб./кв.м
Размер по каталогу: 4,5x2,7 м Цена 4800 руб./кв.м
Размер по каталогу: 4,5x2,7 м Цена 4800 руб./кв.м
Размер по каталогу: 4,5 x 3 м Цена 3900 руб./кв.м
Размер 4,5 х 3 м. Материал фрески Perla.
Размер 4,5 х 3 м. Материал фрески Perla.
Размер 4,5 х 3 м. Материал фрески Perla.
Размер по каталогу: 3,2x2,7 м Цена 3900 руб./кв.м